Madrasah Aliyah Al-Falah didirikan pada 07 Oktober 1983.

Pimpinan/Kepala Madrasah yang pernah bertugas di Madrasah Aliyah Al-Falah sejak berdiri diantaranya:

Tahun 1983

1. Drs. KH. Q Ahmad Syahid, M.Sc (Alm)

Tahun 1984 s/d 1985

2. Drs. Bunyamin Alamsyah, S.H

Tahun 1985 s/d 1996

3. Drs. H. Ahmad Ghozali (Alm)

Tahun 1996 s/d 2012

4. KH. Cecep Abdullah Syahid, M.Pd.I

Tahun 2012 s/d 2022

5. Dr. Mukhsin, M.Ag

Tahun 2022 s/d 2026

6. H. Yuyun Wahyudin, S.S, M.Pd.I

Personil

H. Yuyun Wahyudin, M.Pd.I

Kepala Madrasah

Abdul Rahman, S.HI

KAUR Tata Usaha

Muhdori Nursapaat, M.Pd

STAFF Tata Usaha

Siti Hamidah, M.P.Kim

PKM. Bidang Kurikulum

Hj. Wafa Wafiyah, M.Pd.I

KAUR Keuangan

Muhammad Humaidi, S.Pd

STAFF Tata Usaha

Ahmadi, S.Pd.I

PKM. Bidang Kesiswaan

Wiffi Herdini, S.Pd.I

STAFF Keuangan

Dian Anita, S.Pd

STAFF Tata Usaha

Muhyiddin, S.Ag

PKM. Bidang Sarpras

Andif Aripin, S.Pd

STAFF Keuangan

Ririt Komariah, S.Pd.I

Kepala PERPUS

Nurdin Saeful Ardhi, S.Ag

PKM. Bidang Humas

Pipih Siti Sopiah, S.Pd.I

STAFF Tata Usaha

Seli Nurul Asobah, S.Pd

Pengelola PERPUS
H. Yuyun Wahyudin, S.S, M.Pd.I

Kepala Madrasah

Nurdin Saeful Ardhi, S.Ag
PKM. Bidang Kesiswaan
Muhyiddin, S.Ag
PKM. Bidang Sarpras
Drs. H. Teten
PKM. Bidang Humas
Pipih Siti Sopiah, S.Pd.I
STAFF Tata Usaha
Abdul Rahman, S.HI
KAUR Tata Usaha
Muhdori Nursapaat, M.Pd
STAFF Tata Usaha
Muhammad Humaidi, S.Pd
STAFF Tata Usaha
Dian Anita, S.Pd
STAFF Tata Usaha
Ririt Komariah, S.Pd.I
Kepala PERPUS
Siti Hamidah, M.P.Kim
PKM. Bidang Kurikulum
Hj. Wafa Wafiyah, M.Pd.I
KAUR Keuangan
Wiffi Herdini, S.Pd.I
STAFF Keuangan
Andif Aripin, S.Pd
STAFF Keuangan
Seli Nurul Asobah, S.Pd
Pengelola PERPUS

Guru

KH. Cecep Abdullah, M.Pd.I

Akidah Akhlak

Drs. Hasbullah

Ilmu Tafsir

Drs. Hasan Bisri, M.Pd.I

Bahasa Inggris

Munir, S.Ag

Ilmu Fiqih

Dani Jaelani, S.Hum

Sejarah Indonesia

Agus Usman, S.Pd.I

Bahasa Arab

Asep Suhendar, S.Pd.I

Bahasa Arab

H. Samsu Rizal, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

Ary Mutawalie, S.Pd.I

Akidah Akhlak

M. Ilyas Eka Pratama, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

Ahmad Ali Hendali, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

Ikhsanudin

Seni Budaya

Risyad Sani Ridwansyah, S.Pd

Sejarah Kebudayaan Islam

Widiya Nurhasanah, S.Pd

Ekonomi

H. Ahmad Farizi, M.Pd.I

Al-Qur’an Hadits

Drs. H. Nandang Suhendi, M.Pd.I

Bahasa Indonesia

H. Yuyun Wahyudin, S.S, M.Pd.I

Bahasa Arab

Encep Abdul Muhyi, S.Pd.I

Akidah Akhlak

Muhamad Taufik, S.Pd

Penjas Orkes

Dr. M Tajudin Zuhri, M.Pd.I

Al-Qur’an Hadits

Tri Harmani, S.Pd, M.M

Matematika

Gian Rizki Yulianto, S.Pd

Matematika

Moch. Reza Fachrudin, S.Pd

Ekonomi

Muhamad Arif, S.Pd, M.Pd

Ekonomi

Aat Fathanah, S.Pd

Matematika Wajib

Ayu Indriani Rinto, S.Pd

Sejarah Indonesia

Santi Resmawati, S.Pd

Biologi

Hj. Kulsum Saidatus Siyaroh, S.Pd.I

Ilmu Hadits

Hj. Iah Badriah, S.Ag

Sejarah Kebudayaan Islam

Yuli Dahlia, S.Pd

Sosiologi

Hj. Euis Yayah, M.Pd.I

Akidah Akhlak

Dra. Entat Tarliah

Bahasa Indonesia

Nurul Indri Dahliani, S.Pd

Penjas Orkes

Siti Hasanah, S.Sos

PKN

Siti Rohmah, S.Pd

Matematika

Nur Asiyah Zamil, S.Pd

Biologi

Rida Ridiawati, S.Pd

Sejarah

Nur Isni Silviani, S.Pd

Bahasa Indonesia

Rosi Yuliana, S.Pd

Bahasa Indonesia

Dini Hadianti, S.Pd

PKN

Lala Radianti, S.Pd

Sosiologi

KH. Cecep Abdullah, M.Pd.I

Akidah Akhlak

H. Ahmad Farizi, M.Pd.I

Al-Qur’an Hadits

Drs. Hasbullah

Ilmu Tafsir

Drs. H. Nandang Suhendi, M.Pd.I

Bahasa Indonesia

H. Yuyun Wahyudin, S.s, M.Pd.I

Bahasa Arab

Drs. Hasan Bisri, M.Pd.I

Bahasa Inggris

Munir, S.Ag

Ilmu Fiqih

Dani Jaelani, S.Hum

Sejarah Indonesia

Agus Usman, S.Pd.I

Bahasa Arab

Asep Suhendar, S.Pd.I

Bahasa Arab

Dr. M Tajudin Zuhri, M.Pd.I

Al-Qur’an Hadits

Encep Abdul Muhyi, S.Pd.I

Akidah Akhlak

H. Samsu Rizal, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

Tri Harmani, S.Pd, M.M

Matematika

Muhamad Arif, S.Pd, M.Pd

Ekonomi

Moch. Reza Fachrudin, S.Pd

Ekonomi

Muhamad Taufik, S.Pd

Penjas Orkes

Gian Rizki Yulianto, S.Pd

Matematika

Ary Mutawalie, S.Pd.I

Akidah Akhlak

Ahmad Ali Hendali, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

M. Ilyas Eka Pratama, S.Pd

Al-Qur’an Hadits

Ikhsanudin

Seni Budaya

Risyad Sani Ridwansyah, S.Pd

Sejarah Kebudayaan Islam

Hj. Kulsum Saidatus Siyaroh, S.Pd.I

Ilmu Hadits

Hj. Euis Yayah, M.Pd.I

Akidah Akhlak

Hj. Iah Badriah, S.Ag

Sejarah Kebudayaan Islam

Dra. Entat Tarliah

Bahasa Indonesia

Yuli Dahlia, S.Pd

Sosiologi

Nurul Indri Dahliani, S.Pd

Penjas Orkes

Siti Hasanah, S.Sos

PKN

Siti Rohmah, S.Pd

Matematika

Nur Asiyah Zamil, S.Pd

Biologi

Rida Ridiawati, S.Pd

Sejarah

Nur Isni Silviani, S.Pd

Bahasa Indonesia

Rosi Yuliana, S.Pd

Bahasa Indonesia

Dini Hadianti, S.Pd

PKN

Lala Radianti, S.Pd

Sosiologi

Aat Fathanah, S.Pd

Matematika Wajib

Ayu Indriani Rinto, S.Pd

Sejarah Indonesia

Santi Resmawati, S.Pd

Biologi

Widiya Nurhasanah, S.Pd

Ekonomi

Tenaga Kependidikan

Sopian, S.Pd

Kepala Lab. Komputer

Aang Ahmad Rifai, S.Pd

Kepala Lab. Kimia

Dadan Suherman, S.Pd

Kepala Lab. Biologi

Mega Hasti Anggraeni, S.Pd

Kepala Lab. Fisika

Ahmadi, S.Pd.I

Pembina OSIS

Halimatus Sadiyah, S.Tr.Keb

Pengelola UKS

Sapei, S.HI

Guru Piket

Adnan Fadillah Mutaqin

Pengemudi

Rusman

Penjaga Sekolah

Ghesy Fauziah, S.Ag

Koordinator BK

Lia Daniawati Ali, S.Pd

Staff BK

Dhillah Karina, S.Psi

Staff BK

Fikry Ainul Qulub, S.Psi

Staff BK

Ahmadi, S.Pd.I

Pembina OSIS

Sapei, S.HI

Guru Piket

Sopian, S.Pd

Kepala Lab. Komputer

Aang Ahmad Rifai, S.Pd

Kepala Lab. Kimia

Dadan Suherman, S.Pd

Kepala Lab. Biologi

Mega Hasti Anggraeni, S.Pd

Kepala Lab. Fisika

Halimatus Sadiyah, S.Tr.Keb

Pengelola UKS

Ghesy Fauziah, S.Ag

Koordinator BK

Lia Daniawati Ali, S.Pd

Staff BK

Dhillah Karina, S.Psi

Staff BK

Fikry Ainul Qulub, S.Psi

Staff BK

Adnan Fadillah Mutaqin

Pengemudi

Rusman

Penjaga Sekolah